vrijdag 8 februari 2013

HET UILENJAAR 2012                                
Samenvatting van de activiteiten van de stichting “De Katoelenkiekers”, waarin o.m. vertegenwoordigd zijn, het I.V.N. en de K.N.N.V. in de gemeenten Rijssen-Holten, Wierden en Vriezenveen.

Dit jaar hadden we 103 paren steenuilen in onze kasten en konden er 270 jonge steenuilen geringd worden. Omgerekend is dat 2.63 jong per paar .Helaas lang niet alle broedparen waren succes vol.
21 broedparen redden het niet en dat is ongeveer 20 %.  Het is altijd gissen ,waardoor eieren of jongen  bij een volgende nest controle verlaten zijn of dood in de kast liggen. Voor een deel is dit wel te achterhalen.  De steenmarter is een geduchte belager van de steenuil en jaarlijks komen we wel een paar maal oog in oog te staan ,als we een kast controleren.  Maar ook  de bruine rat,eekhoorn,wezel en hermelijn kunnen er wat van.  Uitgevreten eieren,ei basten,jongen met afgebeten koppen,en aangevreten resten van de broedende vrouwtjes duiden vrijwel altijd op predatie. Mislukte broedsels met verlaten eieren en niet aangevreten dode jongen zijn doorgaans
 het gevolg van het verongelukken van een of beide ouders. Vooral steenuilen die op warme zomernachten op het warme asfalt van wegen op insecten azen, sneuvelen nog wel eens.
Daarnaast treffen we ook elk jaar enkele broedsels aan met onbevruchte eieren wat wel eens op pesticiden kan duiden.  Vooral ontwormingsmiddelen bij vee zijn verdacht. Al met al hebben toch 83 broedparen met succes een of meer jongen groot gebracht, dat is 3.29 jong per succesvol broedsels
Daarnaast konden we van 53 vrouwtjes de ring nummers aflezen en 23 ongeringde vrouwtjes van een ring voorzien. Van de 53 gecontroleerde broedvogels,waren er 32 die we als volwassen vogel hebben .geringd .Van enkele kennen we de herkomst omdat die elders waren geringd. O.a.uit Rekken, Eibergen, Neede, Zutphen en den Ham. Van 21 vogels weten we de exacte leeftijd en herkomst, omdat ze als nestjong in ons gebied zijn geringd. Ook de door ons als nestjong geringde steenuilen blijven niet altijd in ons gebied hangen. Daarvan hebben we terugmeldingen van als broedvogel elders gecontroleerde uilen. Ze werden aangetroffen in Rekken, Eibergen, Haaksbergen, de Lutte, Neede, Lochem, Den Ham, Apeldoorn, Vorden, Luttenberg, Lonneker, Daarle en zelfs een uit de omgeving van Keulen. De leeftijd waarop ze worden teruggemeld is sterk wisselend, van enkele maanden na het uitvliegen tot zelfs 11 jaar.

Opmerkelijke dingen:
- Rouwen en trouwen liggen bij steenuilen soms dicht bij elkaar. Verse resten van een gepredeerd vrouwtje (dader steenmarter), en voorin de kast alweer een vrouwtje op 3 eieren. Kast met geringd vrouwtje op eieren, volgende controle, een steenmarter kijkt de controleur bij het openen van de kast aan. Kast leeg, eieren weg. Na ongeveer 2 weken, het geringde vrouwtje in de kast  broedend op drie eieren. Helaas de marter was de kast niet vergeten en het legsel ging weer verloren.
- In een kast werden man en vrouw op 4 eieren aangetroffen. Beiden waren geringd en bleken broer en zus te zijn.
- Ook werden er 3 maal een zwarte rat als prooi in een kast aangetroffen. Deze soort was tot voor kort vrij zeldzaam in ons gebied.

Met de Kerk- en Bosuilen ging het dit jaar weer wat beter. Eén kerkuilenbroedsel ging door steenmarters verloren. Er konden in ons gebied 88 jongen worden geringd. Terugmeldingen kwamen uit de weide omgeving maar ook enkele uit Duitsland en België.
Ook met de bosuil ging het wat beter. Het aantal broedgevallen, waaronder ook de kasten op de Holterberg, nam dit jaar weer toe van 10 in 2011 tot 23 in 2012. Het aantal jongen dat geringd kon worden  bedroeg 72. Kennelijk was het voor deze uilen een goed muizenjaar. In een kast werden zelfs meer dan 40 bosmuizen aangetroffen. Opvallend was het aantal ongeringde vrouwtjes die in de kasten werden aangetroffen. Dit jaar 6 ongeringde vrouwtjes tegen 8 die al een ring droegen. In andere jaren werden er maar 1of 2 ongeringde vogels aangetroffen. Kennelijk zijn in de vorige 2 slechte jaren nog al wat broedvogels gesneuveld. De oudste gecontroleerde broedvogel was als nestjong in 1998 in Hellendoorn geringd.

Ben Nijeboer

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen